Protikorupční formulář


Do formuláře níže uveďte všechny skutečnosti, které by mohly prispět k odhalení korupčního jednání.
Povinné položky jsou v popisu označeny hvězdičkou.
Identifikační údaje

Pro zvýšení věrohodnosti Vašeho oznámení mužete vyplnit své jméno a telefon. (není nutné)
Pokud údaje nevyplníte, bude Vaše hlášení ZCELA ANONYMNÍ.

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:


Hlavní podezřelý

* Typ subjektu: občan
podnikatel
úředník
veřejný činitel
jiné postavení
* Jméno a příjmení:
Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte: (kde se vyskytuje, datum narození, rodné číslo, telefonní čísla, která podezřelá osoba používá atd.)


Případný spolupachatel #1

Jméno a příjmení:
Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte: (kde se vyskytuje, datum narození, rodné číslo, telefonní čísla, která podezřelá osoba používá atd.)


Případný spolupachatel #2

Jméno a příjmení:
Údaje k bližší identifikaci, pokud je znáte: (kde se vyskytuje, datum narození, rodné číslo, telefonní čísla, která podezřelá osoba používá atd.)


Detaily korupční činnosti

* Zde se snažte co nejvíce popsat případnou trestnou činnost ci podezření z trestné činnosti.


Prohlašuji, že údaje jsou zadány v dobré víře za účelem proveření mnou podaného podezření    

Evidování osobních údajů, které Technologická agentura ČR obdrží prostřednictvím tohoto formuláře, je prováděno podle pravidel Nařízení EU 2016/679 (GDPR). Bližší informace k evidování osobních údajů v TA ČR jsou k dispozici na www.tacr.cz v části Úřední deska. Přístup k osobním údajům v tomto formuláři mají pouze oprávnění zaměstnanci TA ČR a je zabezpečen proti zneužití. Osobní údaje mohou být předány v souladu s Nařízením GDPR orgánům činným v trestním řízení.